Kategorie
AgroFakt.pl Aktualności

Prognoza rolnicza na rok 2020

Ponad połowa badanych rolników jest zdania, że sytuacja w rolnictwie będzie zła lub bardzo zła. Tak niekorzystnej atmosfery nie było od dawna.

Badanie – Prognoza rolnicza na rok 2020 – było realizowane na przełomie lutego i marca. Sytuacja z rozwijającą się pandemią koronawirusa miała znaczenie dla wielu poruszanych w badaniu obszarów, jednak branża od lat boryka się problemami.

Są to kwestie polityczno-gospodarcze, jak np. unijny import zbóż z Ukrainy. Następnie tematy finansowo-prawne, które dotyczą obrotu ziemią, problemy z dzierżawą. Są wreszcie zmiany klimatyczne i narastające problemy z suszą.

Główne wnioski z badania są następujące:

  • Zasadniczo nastroje wyrażone prognozami odnośnie 2020 roku w rolnictwie i w ich własnym gospodarstwie rolnym należy ocenić jako bardzo złe.
  • Atmosfera ewoluuje w kierunku pesymistycznym. W stosunku do roku 2019 pojawia się znacznie więcej ocen negatywnych niż pozytywnych. Zmniejsza się również udział rolników uważających rok za ani dobry, ani zły.
  • Odsetek rolników uważających, ze ten rok będzie dla produkcji rolnej co najmniej dobry jest mniej więcej podobny jak w poprzednich falach badania i wynosi około 6 proc.
  • W całości przeprowadzonego badania dominują odpowiedzi wieszczące obecny rok jako gorszy, głównie za sprawą zmniejszonego udziału ocen umiarkowanych.
  • Wprawdzie w pewnych obszarach, głównie samooceny, widoczne są optymistyczne sygnały, ale łączymy je
    z generalną skłonnością wynikającą z nadmiernej pewności siebie i trochę przekalibrowania tej oceny, a więc warto do nich podchodzić z dystansem.
  • Ogółem wśród badanych gospodarzy większy optymizm daje się zauważyć w gospodarstwach o profilu hodowlanym, przede wszystkim z dominującą produkcją mleczną.
  • Jednocześnie jako ciekawostkę można podać, że większymi optymistami są mężczyźni, zaś kobiety bardziej pragmatycznie patrzą zarówno na rolnictwo w skali kraju, jak i własne gospodarstwo rolne – częściej też wstrzymują się od ocen uśrednionych i z dystansem odnoszą się do inwestycji.

Zapraszamy do autorskiego podsumowania pod tym linkiem na portalu AgroFakt.pl